www.bbo775.com

郭沫若诗歌十首

发布时间:2019-07-13  浏览次数:

  中折瀑奇峰传二百,大小有龙湫。我爱中折瀑,珠帘掩翠楼。新松待千尺,水量富更犹。做者 郭沫若朝代 现代体裁 无雾中逛含鄱口偶到含鄱口,望鄱新有亭。湖山云里锁,天籁雾中鸣。无中实有有,有有却还无。春风吹万里,空山也绘图。做者 郭沫若朝代 现代体裁 无宿庐山美庐一夕庐山宿美庐,美其合二而一乎!美龄美寇斯为美,涂炭涂穷岂异涂?满身都是人平易近血,对面犹存豺狼居。落款文字正在,教材胜于无。做者 郭沫若朝代 现代体裁 无春雷春雷动地布昭苏,沧海群龙竞吐珠。必定秦皇功百代,判宣孔二不足辜。十批大错明如火,柳论灿若朱。愿取工农齐程序,涤除绘新图。做者 郭沫若朝代 现代体裁 七律水调歌头 不羡天池鸟,不慕北溟鱼。瞬息乘风万里,铁翼云中舒。才到新西比利,已过乌兰巴托,瀚海览无余。谁谓大?浑似一沤夫。高歌倦,雄谈歇,展绘图。长城陡然眼底,岪郁盘云途。地上山山横黛,天上人人俯首,又见昆明做者 郭沫若朝代 现代体裁 词